Skip to main content

Berätta för oss vad du tycker!

Lämna din feedback till oss! Dina åsikter är viktiga, både positiva och när du är mindre nöjd. Fyll i dina synpunkter i formuläret nedan, så återkopplar vi så fort vi kan. Vi behandlar alla klagomål snabbt och effektivt inom ramen för gällande lagstiftning och Svenska Taxiförbundets normer för god taxitradition.

(Gäller ditt ärende färdtjänst kontakta Färdtjänsten 063-14 15 80, gäller ditt ärende sjukresor kontakta Reseservice 0771-82 00 83)