Skip to main content

Vanliga frågor om Sverigetaxi Östersund

Vi har samlat de vanligaste frågorna som berör vår vardag, tillgängligheten och varför det ibland är svårt att få tag i en taxi. Har du ytterligare frågor – kontakta oss så ska vi svara efter bästa förmåga.
Oavsett om du är taxiresenär eller vill jobba hos oss säger vi Välkommen till Sverigetaxi Östersund.

Frågor om verksamheten

Varför kan det ibland vara svårt att få tag i en Sverigetaxi?

Pandemin orsakade förändringar i vår verksamhet –  många taxichaufförer gick vidare i andra arbeten när vi inte hade tillräckligt många resetillfällen.

Sverigetaxi Östersund har ett antal avtalade samhällsuppdrag, till exempel skolskjutsar, färdtjänst, transporter till och från sjukhuset. Många av dem sammanfaller med tåg- och flygavgångar samt ankomster. Det innebär att förarbristen påverkar våra möjligheter att tillgodose behoven, trots att vi har ca 120 anställda chaufförer som arbetar i skift. När vi inte riktigt hinner med tar vi hjälp av våra kollegor/konkurrenter för att lösa ditt transportbehov.

När har ni på Sverigetaxi Östersund som mest att göra?

Våra belastningstoppar är vardagsmorgnar mellan kl 5 och 10 då såväl skolbarn som affärsresenärer måste komma fram i tid. Vid lunch inträffar nästa topp då en mängd sjukhustransporter behöver ske. Den tredje belastningstoppen inträffar på eftermiddagar mellan kl 15 och 18 då skolor slutar och affärsresenärer ska återvända hem.

Vad gör ni på Sverigetaxi Östersund för att göra det lättare att få tag i en taxi?

Vi har svårt att få förare till alla våra bilar och därför lägger vi just nu mycket kraft på att rekrytera 30 taxichaufförer under 2023. Vi kommer med andra ord att succesivt bygga bort problemet.

Sverigetaxi Östersund är bland annat involverade i att utbilda taxichaufförer bland nysvenskar för att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden. Dessa yrkesutbildade chaufförer kan komma att arbeta hos oss efter genomförd och godkänd utbildning.

Vi uppdaterar och effektiviserar våra boknings- och trafikledningssystem för att öka tillgängligheten, Vi samarbetar med destination Östersund för att mer träffsäkert anpassa personalstyrkan och motverka köer vid exempelvis evenemang. .

Hur ska jag göra för att vara säker på att få en bil?

Att förbeställa ökar dina möjligheter högst väsentligt. Är du dessutom villig att dela taxi för exempelvis resor till och från tåg eller flyg har vi mycket stora möjligheter att lösa ditt transportbehov oavsett tid på dygnet, det är dessutom mer klimatsmart att dela taxi.

Vilka betalningsmedel accepterar ni i bilarna?

Vi tar kontanter och i princip alla på marknaden förekommande betal- och kreditkort som

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners
  • American Express

Vi tar också swish som betalning för taxiresor.

Frågor om jobbet som taxichaufför

Vilka krav finns för att bli taxichaufför hos Sverigetaxi Östersund?

Du ska vara är serviceinriktad, gilla att hjälpa människor att komma dit de vill i tid, vara över 21 år och ha haft B-körkort i mer än två år samt förstår och talar svenska. Har du redan en taxiförarlegitimation kan du få börja direkt efter att du har genomgått vår internutbildning.

Läs gärna mer på Transportstyrelsens hemsida om de formella kraven.

Kan vem som helst bli taxichaufför?

I princip ja. Vi bedömer lämpligheten utifrån andra förutsättningar än kön, etnicitet eller ålder. Att köra för Sverigetaxi innebär att du gillar att köra människor, bilen är ditt verktyg som tar dem till dit de vill.

Jag har ingen taxiförarlegitimation, kan Sverigetaxi Östersund hjälpa mig med det?

Nej, i nuläget har vi inte möjlighet till det. .

Kontakta oss via formuläret här på hemsidan om du är intresserad av jobbet som taxichaufför eller har några andra frågor.

Varför är det så få kvinnor som kör taxi?

En berättigad fråga och vi har svårt att se orsaken till att det förhåller sig på det viset. Taxichaufförsyrket är socialt, omväxlande och fritt. Att det är tungt och farligt är en myt. Det är dessutom bevisat i forskning att kvinnor kör lugnare, något som våra passagerare uppskattar. Självklart vi vill ha väsentligt fler kvinnor som kör våra bilar.

Anställer ni bara heltidschaufförer?

Vi föredrar att ha heltidschaufförer även deltidschaufförer som gillar att köra kvällar och helger är välkomna . Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Frågor om vårt hållbarhetsarbete

Hur kan taxiresor vara hållbara när bilarna går på diesel?

Samtliga Sverigetaxi Östersunds bilar går på fossilfria drivmedel, antingen på HVO 100 eller el. Vi arbetar dessutom med transportledningssystemen för att minimera antalet ”tomma” kilometer för optimering av bränsleekonomin.

Förutom bilarna, vad gör ni mer för hållbarhetsinsatser?

Vi tycker att hållbarhetsfrågorna är viktiga. Sverigetaxi Östersund är en del av Säker Grön Taxi – ett kostnadseffektivt kvalitets- och miljöledningssystem utvecklat specifikt för taxi. Det följer grunderna för ISO 14 001 och hjälper taxiföretag att styra transportarbetet mot en hög och jämn kvalitet med en minimal miljöpåverkan.

Anslutningen är frivillig och kan ske antingen till trafiksäkerhets- och kvalitetsdelen Säker Taxi, eller till miljödelen Grön Taxi. Man kan också välja att arbeta med båda delarna samtidigt, dvs. Säker Grön Taxi.

Sedan den 15 december 2016 är Taxi Östersund certifierade enligt Svenska taxiförbundets miljö och och kvalitets- ledningssystem Säker Grön Taxi. Senaste revision 2021-05-21. Ladda hem certifikatet här »

Varför är det bra med delad taxi?

Vi har som ambition att fler ska åka delad taxi till och från andra transportslag som tåg eller flyg. Därför har vi ett lägre pris för resor med delad bil. Såklart.

Att välja delad taxi är mer ekonomiskt, smartare ur miljösynpunkt och gör det lättare att få tag i en taxi under tider med hög belastning.